Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

Realizacją zamówień oraz obsługa reklamacji zajmuje się:

Apollo Multimedia PL Sp. z o.o.

Ul. Umińskiego 5 m. 71, 03-984 Warszawa

NIP: 118-189-14-85 REGON: 140956796 KRS: 0000288153


ZAMÓWIENIE

1. Zamówienie
Po dokonaniu zamówienia otrzymają państwo potwierdzenie o przyjęciu zamówienia na adres mail. W przypadku znalezienia błędów w zamówieniu prosimy niezwłoczny kontakt e-mail: info@apollo-multimedia.pl lub telefonicznie: (22) 652 16 26. Po przygotowaniu lub wysłaniu produktu w naszym biurze otrzymają państwo informacje na adres mail. Sprzedawca może anulować zamówienie przykładowo z powodu braku dostępności danego produktu, lub znacznych zmian w cenie lub kursie wymiany walut. Umowa jest uważana za zrealizowaną w momencie dostarczenia towaru do klienta (lub odebrania zamówienia przez klienta).

2. Formy płatności
Przelew: wystawiamy fakturę pro forma i czekamy na przelew od klienta Pobranie: kurier dostarczający przesyłkę odbiera od Państwa gotówkę W przypadku zakupów osobiście w siedzibie firmy forma płatności jest gotówka lub karta płatnicza .Do każdej przesyłki na zakupiony towar będzie dołączona faktura VAT oraz gwarancja. Wszystkie towary oferowane w sklepie są objęte gwarancją (szczegóły w opisie). DotPay: podobnie jak w przypadku przelewu możemy wystawić fakturę pro forma, następnie oczekujemy na wpłatę. Po dokonaniu płatności przez klienta wystawiamy paragon lub fakturę VAT oraz realizaujemy zamówienie.

3. Sposoby i czas dostarczenia
Poza terenem Warszawy zakupiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL,DPD,FEDEX. W szczególnych przypadkach możemy wysłać towar przez wskazana przez Państwa firmę kurierską. Każda przesyłka jest ubezpieczona. Przesyła jest dostarczana na adres umieszczony w formularzy zamówienie Nie dostarczamy towaru za pośrednictwem Poczty !! jest możliwość odbioru zamówienia osobiście w siedzibie firmy Apollo Multimedia PL Sp. z o.o. w pozostałych przypadkach dostarczamy towar własnym transportem.

Zazwyczaj klient otrzymuje przesyłkę w ciągu 2-3 dni roboczych (zleży od godziny złożenia zamówienia oraz godziny pracy firm kurierskich), z przyczyn od nas niezależnych wysyłka może czasem się opóźnić.

4. Sprawdzenie stanu przesyłki
W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń opakowania , prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym sklepem. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora.

5. Zwrot towaru
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Apollo Multimedia PL Sp. z o.o.,Ul. Umińskiego 5 m. 71, 03-984 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Reklamacje
Towary znajdujące się w ofercie sklepu apolos.pl są fabrycznie nowe i są objęte 24-60 miesięczną gwarancją. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu i karta gwarancyjna.

Gwarancja nie uwzględnia następujących uszkodzeń: - uszkodzenia wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem - uszkodzenia mechaniczne lub zużycie - uszkodzenia spowodowane siłą wyższą (woda, ogień, wyładowania atmosferyczne) - wynikające z innych czynników zewnętrznych (zakłócenia sieci energetycznej, przepięcia indukowane na linii telefonicznej, niewłaściwe zasilanie)

W przypadku oprogramowania, gwarancja obejmuje tylko fizyczne uszkodzenia nośnika danych.W momencie otwarcia opakowania, kient staje się prawowitym posiadaczem licencji na dane oprogramowanie, z tego względu nie może wówczas zwrócić produktu.


TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie praw konsumenta tj. 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz 14 dni w przypadku rękojmi. Brak odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania oznacza uznanie reklamacji.

CZAS REALIZACJI REKLAMACJI
Do 14 dni roboczych, w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu ( brak dostępnych części zamiennych/orginalnych), o czym klient zostanie poinformowany.

DOSTARCZENIE PRODUKTÓW DO REKLAMACJI Produkty do reklamacji muszą być dostarczone przez klienta osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku przyjęcia reklamacji oraz jej zrealizowania, klient jest informowany o możliwości natychmiastowego odbioru osobistego produktu. Możliwa jest również wysyłka produktu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru w komplecie, w tym wszystkich jego części i akcesoriów, w innym przypadku przyjęcie towaru do reklamacji nie jest możliwe. W przypadku wysyłki towaru przesyłką transportową Klient zobowiązany jest do należytego zapakowania towaru do transportu oraz zabezpieczenia go przed ewentualnymi uszkodzeniami.

PRZYJMOWANIE PRODUKTÓW DO SERWISU W RAMACH GWARANCJI
Wraz z uszkodzonym produktem należy dostarczyć następujące:
- Dokument potwierdzający zakup (faktura) - Karta gwarancyjna (z numerem seryjnym produktu) - Opis usterki lub powód reklamowania produktu - Informacje kontaktowe

Bez powyższych dokumentów, nie jest możliwe przyjęcie produktu do reklamacji.W przypadku gdy dokumenty te nie zostaną dostarczone wraz z reklamowanym produktem, klient będzie poproszony o dostarczenie brakujących dokumentów.W przypadku gdy wymagane formalności nie zostaną dopełnione w przeciągu 7 dni, reklamacja nie zostanie przyjęta, a koszty odesłania produktu ponosi klient.

NIEUZNANA REKLAMACJA
W przypadku nieuznanej reklamacji (Brak stwierdzenia opisywanej usterki lub typ usterki nie jest uwzględniony w warunkach gwarancji) sklep może zarządać zwrotu kosztów poniesionych na testowanie oraz przesyłkę do klienta.